HEAT GYM OY:N JÄSENEHDOT

§  1. Jäsenyys

  • Heat Gymin jäsenyys on henkilökohtainen.
  • Jäsensopimuksen alaikäraja on 18 vuotta. Huoltajan luvalla myös 16-vuotta täyttäneiden on mahdollista liittyä jäseneksi.
  • Kuntokeskuksissa harjoittelu ja siihen liittyvät menettelytavat soveltuvat kaikkiin Heat Gym Oy:n toimipisteisiin.

Valittavanasi on kolme eri pituista jäsenyyttä sekä kymmenen (10) kerran kortti:

  • 12 kuukautta
  • 6 kuukautta
  • 1 kuukausi

Sopimukset ovat määräaikaisia ja ne alkavat maksupäivänä. Kuukauden jäsenyys on mahdollista saada toistuvana, jolloin irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi. Tämä tarkoittaa vähintään kahden kuukauden laskutusta minimissään. Kymmenen (10) kerran kortti -on voimassa kuusi (6) kuukautta ostopäivästä. Uusille asiakkaille sopimus astuu voimaan vastaanotettaessa väliaikainen kulkukoodi tai kulkukortti Heat Gym Oy:n toimipisteeseen, kumpi ensin. Sisäänpääsy toimipisteisiin on ympärivuorokautinen. Pyörätuolisisäänkäyntiä Heat Gym Oy ei tarjoa toimipisteissään.

§ 2. Jäsenkortti ja yhteystiedot

Jäsenen tulee rekisteröidä jokainen käyntinsä näyttämällä korttiansa kortinlukijaan. Jäsenellä tulee olla kortti aina mukana ollessaan kuntokeskuksessa. Kulkukortti on aina henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa muiden henkilöiden käyttöön eikä ylimääräisiä henkilöitä saa tulla jäsenen kortilla sisään. Jokainen sisääntulija on velvoitettu näyttämään korttiaan erikseen kortinlukijaan tullessaan sisään, jotta ylimääräisiä ei salille pääse. Kortti tulee esittää mahdollisten tarkistusten yhteydessä. Jos jäsen näitä ehtoja rikkoo, kortti voidaan sulkea jäähylle tai jäsenyys voidaan irtisanoa kokonaan. Jäsenkortin väärinkäytöstä voidaan vaatia 150 € rikesakkoa.

Jos kortti katoaa tai menee rikki eikä sitä voi enää käyttää, ota yhteyttä henkilökuntaan sähköpostitse tai puhelimitse. Sinulle lähetetään uusi kortti, josta peritään 10€ maksu. Jäsenen tulee välittömästi ilmoittaa Heat Gym Oy:lle mahdollisista nimen, osoitteen, puhelinnumeron tai muiden tietojen muutoksista.

§ 3. Maksu

Sovittu hinta edellyttää, että maksut suoritetaan sopimuksen mukaan. Jäsen on henkilökohtaisesti vastuussa maksuista Heat Gym Oy:lle. Tämä koskee myös tapauksia, joissa toinen henkilö on merkitty maksajaksi. Jos toinen henkilö on maksaja, on varsinaisen maksajan nimi ilmoitettava maksun yhteydessä. Liittyessään jäseneksi koko summa suoritetaan kertamaksulla. Maksuvaihtoehtoina toimivat lasku-, kortti- sekä verkkokauppamaksut. Lisäksi useat eri liikuntasetelit toimivat myös maksuvälineenä. Maksu toimii vahvistuksena sopimukselle ja ehtojen hyväksymiselle.

Jos maksua ei pysty suorittamaan laskun varsinaisena maksupäivänä, Heat Gym Oy vaatii jäsentä suorittamaan maksun heti, kuitenkin viimeistään kymmenen päivän sisällä jäsenyyden jäädytyksen uhalla, kunnes koko maksu on suoritettu. Heat Gym Oy siirtää laiminlyötyjen jäsenmaksujen perinnän perintätoimistolle. Mikäli jäsen on saanut perintätoimiston maksumuistutuksen tai perintäkirjeen, on hänen jäsenmaksuja suorittaessaan käytettävä perintätoimiston ilmoittamia maksuohjeita. Jos jäsen kuitenkin tästä huolimatta tekee maksusuorituksen suoraan Heat Gym Oy:lle, Heat Gym Oy voi kohdistaa nämä suoritukset johonkin jäsenen toiseen, ei perinnässä olevaan jäsenmaksuun. Heat Gym Oy pitää oikeuden veloittaa korkoa, hallintomaksuja, muistutusmaksuja ja perintämaksuja myöhästyneen tai suorittamattoman maksun takia. Jos jäsenyys jäädytetään siitä syystä, ettei maksua ole suoritettu, se ei tarkoita sitä, että myös harjoitteluaika olisi jäädytetty, vaan se jatkuu normaalisti. Jäsenen maksaessa jo yli 10 päivää myöhässä olevan  laskun kuntokeskuksessa, Heat Gym Oy voi periä 5 €:n palvelumaksun. Kulu ei ole sidonnainen muistutus- tai perintäkuluihin.

§ 4. Sopimusaika

Sopimukset ovat määräaikaisia eikä niitä voida jäädyttää tai irtisanoa kesken sopimuskauden, muuta kuin poikkeustilanteissa sovittaessa Heat Gymin henkilökunnan kanssa.

§ 5. Terveydentila

Jäsen on vastuussa siitä, että hänen terveydentilansa sallii Heat Gymin aktiviteetteihin osallistumisen ilman riskiä.

§ 6. Toimipisteiden yleiset säännöt ja treeniohjeet

Tilat on tarkoitettu yksinomaan treenaamiseen liittyvään toimintaan. Jäsen ei saa esim. nukkua tai oleskella muuten kuin kuntoilu tarkoituksessa kuntokeskuksessa. Jäsenen tulee noudattaa yleisiä sääntöjä ja harjoittelutavoista annettuja ohjeita sekä laitteiden kirjallisia, suullisia tai videokäyttöohjeita. Jäsen ei saa käyttäytymisellään häiritä muita jäseniä tai henkilökuntaa. Jos jäsen käyttäytyy häiritsevästi tai ei noudata yleisiä sääntöjä ja ohjeita, Heat Gymillä on oikeus rajoittaa aikaa, jonka jäsen voi oleskella kuntokeskuksessa, kuntokeskuksen käyttöä tai katkaista jäsenyys täysin. Jäsenyyden katkaisemiseen sovelletaan 2 kuukauden irtisanomisaikaa ja jäsen on maksuvelvollinen irtisanomisajasta. Heat Gym Oy pidättää oikeuden purkaa sopimuksen ilman päätökseen johtaneiden syiden ilmoittamista.

§ 7. Vieraat

Jäsen saa tuoda vieraan kuntosalille erikseen määriteltyinä päivinä (kampanjapäivinä), jolloin paikalla on henkilökuntaa ja sali on avoinna tutustumiselle. Erityisluvalla henkilökunnalta myös personal trainerit ja muita vieraita on mahdollista tuoda salille kysymällä lupa etukäteen Heat Gymiltä.

§ 8. Kiellettyjen aineiden käyttö

Heat Gym Oy pidättää itsellään oikeuden keskeyttää jäsenyyden välittömästi, mikäli jäsentä epäillään ei-sallittujen valmisteiden käytöstä. Jäsenellä on 1 kuukausi aikaa toimittaa lääkärintodistus negatiivisesta testistä. Testi tulee tehdä viimeistään 24 tunnin kuluttua Heat Gym Oy:n ilmoitettua jäsenelle häneen kohdistuneesta epäilystä.

§ 9. Tapaturma- ja arvotavaravakuutus

Jäsen on itse vastuussa omasta kuntoilustaan ja kuntosaliharjoittelustaan sekä asianmukaisen vakuutuksen hankkimisesta sitä varten. Heat Gym Oy ei vastaa henkilövahingoista, esinevahingoista, tai jäsenen menetetyn omaisuuden korvaamisesta. Jäsen on aina itse vastuussa tavaroistaan. Laitteita on käytettävä vain niiden käyttötarkoituksen mukaisesti eikä Heat Gym vastaa laitteissa tapahtuneissa loukkaantumisista.

§ 10. Hinnanmuutokset

Mahdollinen hinnankorotus jatkuvaan jäsenyyteen tulee tiedottaa kaksi kuukautta ennen korotetun hinnan voimaan astumista. Jäsen, joka irtisanoo jäsenyytensä hinnankorotuksen takia, on suojattu hinnankorotusta vastaan irtisanomisjakson aikana. Hinnankorotuksista tiedotetaan kuntosalin toimipisteissä ja internet-sivustoilla. Jäsenet ovat velvoitettuja seuraamaan ilmoitustauluja sekä yrityksen Facebook- ja kotisivuja mahdollisista hinnankorotuksista. Uusille asiakkaille suunnattuja kampanja-alennuksia tms. eivät ennen kyseistä kampanjaa liittyneet jäsenet voi hyödyntää.

§ 11. Henkilötiedot

Heat Gym Oy säilyttää henkilötiedot tietokannassa, joka noudattaa Henkilötietolain määräyksiä. Jäsen hyväksyy sen, että Heat Gym Oy kerää ja säilyttää henkilötiedot, joita tarvitaan sopimuksen tekemiseen. Jäsen hyväksyy sen, että jäsentietoja voidaan käyttää tuotteiden ja palveluiden markkinoimiseen. Kuntokeskuksessa on tallentava kameravalvonta turvallisuussyistä, ja tästä on tiedotettu myös kuntosalilla paikan päällä.

§ 12. Henkilöllisyyden todistaminen

Määräaikaisen jäsenyyden hankkineilla tulee olla voimassa oleva henkilöllisyystodistus, joka voidaan tarkastaa Heat Gym Oy:n henkilökunnan pyynnöstä asiakkaalta. Henkilöllisyystodistuksen tietojen tulee täsmätä asiakkaan itse ilmoittamiin tietoihin.

VERKKOKAUPPAA KOSKEVAT LISÄYKSET

  • §§ 13-15 koskee ainoastaan jäseniä, jotka tekevät sopimuksen Heat Gym Oy:n verkkokaupassa.
  • Verkkokaupassa noudatetaan etäkauppalakia.
  • Verkossa tehty sopimus on henkilökohtainen, sillä vain jäsen voi tehdä sopimuksen kotisivulla.
  • Jäsen hyväksyy sopimusehdot maksamalla laskun.

§ 13. Peruuttamisoikeus

Jäsenellä on oikeus perua 14 päivän sisällä ostamansa jäsenyys ilmoittamalla asiasta Heat Gym Oy:lle. Jäsenyys irtisanotaan ja jäsenelle palautetaan hänen maksamansa summa. Peruuttamisoikeus on voimassa, jos jäsenkorttia ei ole lunastettu Heat Gym Oy:n toimipisteestä. Jäsenet voivat perua ostoksensa lähettämällä sähköpostia (info(@)heatgym.fi).

§ 14. Maksaminen

Kuntosalijäsenyyden maksaminen verkkokaupassa tapahtuu verkkokaupan ohjeiden mukaisesti. Linkki verkkokauppaan on kotisivuilla.

§ 15. Toimitusehdot

Sopimus on voimassa ostopäivästä lähtien, ei kortin toimituspäivästä lähtien. Jäsenkortti toimitetaan jäsenille postitse kotiin, tai muulla tavalla sovittaessa.

Viimeksi päivitetty: [24.10.2022]